Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu 30. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu koji iznosi 4.954.392.401 KM i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.               

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao i Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, te Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH.