Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH 29. srpnja. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.