Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti“ u JU Kantonalnoj bolnici Zenica 29. srpnja. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti“ u JU Kantonalnoj bolnici Zenica, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine.

Sredstva zajma, u iznosu od 10 milijuna eura, koristit će se za realizaciju projekta izgradnje novog termoenergetskog bloka, strojarske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica.

Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti“ u JU Kantonalnoj bolnici Zenica stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.