Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao sa predstavnicima Centra za odgovornu demokraciju „Luna“ 30. travnja. 2015.

Predstavnici Centra za odgovornu demokraciju Luna: Bojan Bajić i Višnja Marilović, danas su posjetili predsjednika FBiH Marinka Čavaru.

Na sastanku je razgovarano o potrebi usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH, jer nepostojanje odgovarajuće pravne zaštite produbljuje nepovjerenje i negativnu percepciju o prijaviteljima korupcije, te ih se tretira kao određenu vrstu prijetnje, a ne kao zaštitnike općih interesa i javnih dobara.

Istakli su da je Federacija BiH dužna štititi prijavitelje korupcije i efikasnije procesuirati prijave koje se odnose na koruptivna krivična djela. Potrebno je stvoriti sustavne pretpostavke za odgovorno djelovanje sudova i tužiteljstava na zaštiti prijavitelja korupcije.

Centar za odgovornu demokraciju Luna ima za cilj urediti zakonodavno pravni okvir za zaštitu uposlenika koji prijave korupciju u svom radnom okruženju, kao i da informira, educira i ujedini uposlenike protiv zloupotrebe položaja nadređenih na štetu općeg dobra.