Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu 25. srpnja. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu i Ukaz o proglašenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu, koje je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2019. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2019. godinu bit će sutra objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ i stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.