Priopćenje za javnost u povodu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada 30. travnja. 2015.

Danas, nažalost, u teškim socijalno ekonomskim uvjetima, većina uposlenih nema osnovna prava iz radnog odnosa, većina građana ne može ostavariti osnovno pravo na rad. Radnička prava, socijalna pravda i solidarnost još uvijek su društveni ideali za koje se moramo radom izboriti.

Insititucije vlasti, u suradnji sa predstavnicima sindikata i poslodavaca, dužne su pridonijeti poboljšanju ukupnog socijalno ekonomskog položaja svakog građanina FBiH.

Pokažimo složnost i ustrajnost u želji za pozitivnim promjenama u svrhu ostvarivanja boljih uvjeta rada, zaštite interesa radnika i ukupnog društvenog napretka.