Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju jamstva Federacije BiH u korist Izvozno – uvozne banke Kine za kreditno zaduženje J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 08. travnja. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju jamstva Federacije BiH u korist Izvozno – uvozne banke Kine za kreditno zaduženje J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Ukaz o proglašenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje J.P. Elektroprovreda BiH d.d. Sarajevo kod Izvozno - uvozne banke Kine za Projekt izgradnje Bloka 7 - 450 MW TE Tuzla.

Navedene Odluke usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 7. ožujka 2019. godine i na sjednici Doma naroda od 1. travnja 2019. godine.