Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 05. studenog. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 10. srpnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 1. lipnja 2017. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".